Thành phố Thái Bình - Vươn tầm cao mới

Đại hội đại biểu Hội đồng hương tỉnh Thái Bình tại TP. Tây Ninh nhiệm kỳ 2023-2027